| Ma - Vrij tot 18:00 geopend | Zat. tot 17:00 | Zo. gesloten
Afspraak maken

Meer weten

Algemene voorwaarden

Ontdek hier onze algemene voorwaarden: essentiële informatie die je helpt begrijpen wat je van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten. Een handige gids om door te nemen, zodat je volledig op de hoogte bent van onze dienstverlening en jouw rechten en plichten.

Bekijk de algemene voorwaarden

Benieuwd naar onze algemene voorwaarden?

Afspraak maken

1978 beoordelingen op Klantenvertellen

1978 beoordelingen op Klantenvertellen

Vragen? We hebben de meeste gestelde vragen op een rij gezet
Lees meer
Maak direct een afspraak met een specialist
Lees meer
Bekijk bij welke behandelingen wij je kunnen helpen
Lees meer

ALGEMENE VOORWAARDEN - OOGZORGCENTRUM FRIESLAND

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Dag: Kalenderdag
Ondernemer:
Identiteit: Natuurlijk persoon, rechtspersoon.
Naam ondernemer: Oogzorgcentrum Friesland
Functie: Leverancier van paramedische diensten, advies en specialisatie in optometrische oogzorg.
Optometrist: De optometrist voert oogonderzoeken uit en detecteert vroegtijdig mogelijke problemen, waarmee hij/zij het primaire contactpunt vormt bij oogklachten, verminderd zicht of risico op oogaandoeningen.
Richt zich ook op de ontwikkeling van normaal zicht met beide ogen en behandelt afwijkingen zoals scheelzien en dubbelzien, alsook het meten van de ogen van kinderen tot 12 jaar.
Klant: Elke natuurlijke persoon die als opdrachtgever gebruikmaakt van de diensten en/of producten van Oogzorgcentrum Friesland.
Overeenkomst: Elke afspraak gemaakt voor de aankoop van goederen en diensten tussen Oogzorgcentrum Friesland en de klant, inclusief wijzigingen, aanvullingen en alle voorbereidende en uitvoerende handelingen.
Schriftelijk: Communicatie via post of e-mail, mits de identiteit en integriteit van het bericht gewaarborgd zijn.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van kracht bij elke dienstverlening van Oogzorgcentrum Friesland aan de klant, vanaf het moment dat de klant deze diensten afneemt.

ARTIKEL 3 – INFORMATIE VOORAF

Oogzorgcentrum Friesland verstrekt vooraf duidelijk alle relevante informatie aan de klant, die op zijn beurt de plicht heeft volledige en waarheidsgetrouwe informatie aan te leveren.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN

De prijzen voor producten en/of diensten zijn zoals aangegeven door Oogzorgcentrum Friesland, inclusief BTW en eventuele extra kosten worden vooraf gecommuniceerd.

ARTIKEL 5 – PRIJSOPGAVEN

Prijsopgaven bevatten een gedetailleerde omschrijving van de producten/diensten en zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld. Offertes zijn vrijblijvend voor de klant.

ARTIKEL 6 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Oogzorgcentrum Friesland garandeert de kwaliteit van zijn producten/diensten en de uitvoering volgens de overeenkomst, met vakmanschap en kwaliteitsmaterialen. Klanten hebben recht op informatie en kunnen bijdragen aan extra kosten.

ARTIKEL 7 – ANNULERING

Annulering door de klant is mogelijk vóór levering, met uitzondering van maatwerk. Bij last-minute annuleringen kunnen kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 8 – LEVERING

Oogzorgcentrum Friesland levert met zorg en spoed. Het risico gaat over op de klant bij ontvangst.

ARTIKEL 9 – VOORUITBETALING

Vooruitbetaling kan vereist zijn, waarover vooraf overeenstemming met de klant wordt bereikt.

ARTIKEL 10– GARANTIE BIJ VOORUITBETALING

Bij faillissement of surseance van Oogzorgcentrum Friesland kan de klant met een aanbetaling zich melden bij de curator of bewindvoerder.

ARTIKEL 11 – BETALING

Betaling vindt plaats bij levering of volgens de factuurtermijn, met een herinnering voor late betalingen en mogelijke extra kosten bij uitblijven van betaling.

ARTIKEL 12- WETTELIJKE RENTE EN BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN

Bij late betalingen geldt de wettelijke rente en kunnen buitengerechtelijke kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID

Oogzorgcentrum Friesland is aansprakelijk voor schade door tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, behalve bij niet-toerekenbare tekortkomingen. Aansprakelijkheden zijn conform de beroepscodes van optometristen.

ARTIKEL 14– NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Bij niet-nakoming kan de overeenkomst ontbonden worden na een waarschuwing en kans op herstel van de verplichtingen.

ARTIKEL 15 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHT VAN TERUGHOUDING

Eigendom van producten blijft bij Oogzorgcentrum Friesland tot volledige betaling. Bij reparaties kan een retentierecht worden toegepast.

ARTIKEL 16 – KLACHTEN

Klachten moeten binnen twee maanden gemeld worden, met een plicht voor Oogzorgcentrum Friesland om een oplossing te bieden.

ARTIKEL 17 – GESCHILLENREGELING

Geschillen kunnen voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Paramedici, na een interne klachtenprocedure.

ARTIKEL 18 – WIJZIGINGEN

Individuele afspraken die afwijken van deze voorwaarden zijn mogelijk in het voordeel van de klant.

Waarom Oogzorgcentrum Friesland

Onderzoeken

Voor diverse oogafwijkingen bieden wij de juiste onderzoeken gevolgd door helder en goed advies.

Moderne apparatuur

Met de meest moderne apparatuur worden de onderzoeken uitgevoerd. Steeds voorop lopen met de nieuwste innovaties is voor ons zeer belangrijk.

Vast aanspreekpunt

Een persoonlijke benadering staat bij ons centraal, met voor elke klant een vaste specialist als vertrouwd aanspreekpunt.

Diverse locaties in Friesland

Met drie vestigingen in Friesland vind je altijd een locatie dichtbij, mits je in deze regio woont.

Korte wachttijden

Bij ons kun je binnen enkele dagen terecht voor een onderzoek. In geval van spoed kun je meestal direct terecht tijdens onze openingstijden.

Samenwerking

We hebben een goede samenwerking met oogartsen van nabijgelegen ziekenhuizen, wat altijd handig is voor overleg of doorverwijzingen indien nodig.